Sistemlerde Arıza Analizi

Sevgili Öğrenci,


Bu modülde biyomedikal cihazları oluĢturan kısımlardan elektrik, bilgisayar, çıktı
birimleri, elektronik ve mekanik üniteleri ayırt ederek arıza durumunda yaklaĢım noktalarını,
genel test ve ölçümleri açıkladık. Ayrıca cihazlarımızda sık kullanılan motor çeşitlerinden
servo ve step motoru da sizlere tanıtmaya çalıştık.
Biyomedikal cihazların çeĢitlerini ve kullanım alanlarını genel olarak gördünüz.
Cihazlarda ve sistemlerde arıza arama ve yaklaĢım yöntemlerini ve bu arızaları giderme
tekniklerini de Cihaz DıĢı Arızalar, Hata Kodları ve Modifikasyon modüllerinden
hatırlayacaksınız.


Bu modül ile insan sağlığı için gerekli cihazların ölçüm kalitesini korumak amaçlı
elektriksel güvenlik testlerini tanıyarak temel testleri yapabileceksiniz. Sistem yaklaşımınızı
geliĢtirerek cihazın ünitelerine müdahale edebilme becerisini kazanacak ama bunun için de
çok sayıda uygulama yapmanız gerektiğini de unutmayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.