Ameliyat Mikroskobu

Giriş Tarihçe Parçaları Çalışma Prensibi ve Kullanımı Yardımcı Parçalar Giriş Ameliyat mikroskobu günümüzde özellikle nöroşirurji ameliyathanesinin…

Ameliyat masası ve lambası

Ameliyat masası cerrahi müdahale süresince hastanın yatırıldığı alandır.cerrahi ekipmanlar bulundurur. İki temel sınıflandırıması vardır;sabit sistemler ve…

Tansiyon Aleti Nedir ?

Tansiyon aleti, üst kola veya bileğe bağlı manşondan oluşan bir sistolik ve diyastolik kan basıncını belirleyerek…

Defibrilatör Cihazı Nedir?

Defibrilator, kalbin normal dışı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araçtır. Fibrilasyona uğramış veya yeni durmuş kalbe elektrik enerjisini…

DİYALİZ NEDİR?

DİYALİZ NEDİR? Kronik böbrek yetmezliği, çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının ilerleyici ve düzelmesi mümkün olmayan…

ASPİRATÖR NEDİR?

Aspiratör Cihazının Tanımı Ameliyathanelerde, yoğun bakım ve acil ünitelerinde, aspirasyon (vakumla sıvı veya partikül çekme) gerektiren…